W dniu wczorajszym nasz dział bezpieczeństw podpisał umowę na wykonie:

Aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Dokumentacji Zabezpieczenia przed Wybuchem dla firmy LOTOS Petrobaltic.

Zadanie polega na weryfikacji stanu ochrony przeciwpożarowej w firmie, stref wybuchowych oraz systemów zabezpieczeń


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Supportscreen tag