[one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]26 kwietnia 2018 r. eksplozja (ryc. 1) i pożar (ryc. 2) miały miejsce w rafinerii Superior Rafinerie w Superior, Wisconsin (“Rafineria Husky Superior”). Incydent miał miejsce w rafinerii fluidalnej działu krakingu fluidalnego. (FCCU). W wyniku wybuchu, trzydzieści sześć osób szukało pomocy medycznej, w tym jedenastu rafinerii i pracowników kontraktowych, którzy doznali urazów OSHA. Ponadto, część Superior, 2 Wisconsin została ewakuowana. Dowody zebrane do tej pory sugerują podobieństwa z poprzednim dochodzeniem w sprawie eksplozji z 18 lutego 2015 r. W rafinerii w Torrance, Kalifornia.

W środę, 18 lutego 2015 r. Doszło do wybuchu w elektrowstrząsowej elektrofiltrze ExxonMobil Torrance (ESP), urządzeniu kontrolującym emisję zanieczyszczeń w FCCU, które usuwa cząstki katalizatora za pomocą naładowanych płytek, które wytwarzają iskry podczas normalnej pracy. Incydent miał miejsce, gdy firma ExxonMobil próbowała odizolować sprzęt na nieplanowaną konserwację.  Preparaty do czynności utrzymania spowodowały odchylenie ciśnienia, które pozwoliło węglowodorom na powrót do procesu i zapłon w ESP.

Zarówno wybuchy Superior, jak i Torrance były wynikiem nieumyślnego mieszania się węglowodorów z powietrzem wewnątrz urządzenia, które znalazło źródło zapłonu, co spowodowało eksplozję. W eksplozji Torrance, węglowodory popłynęły wstecz w stronę powietrza FCCU. W wybitnym wybuchu powietrze napływało do strony węglowodorowej FCCU. W obu przypadkach odłamki eksplozji uderzyły w urządzenia znajdujące się w pobliżu i spowodowały kolejne pożary i uwolnienia do atmosfery.

Oba przypadki miały również wpływ na otaczającą społeczność. Część społeczności Superior została ewakuowana, a w Torrance katalizator FCCU odkurzył pobliską społeczność. Przed obydwoma incydentami analiza zagrożeń procesowych pozwoliła zidentyfikować scenariusze, w których węglowodory wpływały do powietrznej strony FCCU i na odwrót z powodu awarii zaworu ślizgowego Spent Catalyst (SCSV), ale

Zdjęcie 2. Dym nad rafinierią. Credit: WDIO ABC News.

scenariusze były nieskuteczne. W Torrance ESP była chroniona przed łatwopalną atmosferą zapalającą się wewnątrz ESP przez monitory tlenku węgla, które były ślepe na węglowodory, które ostatecznie podsyciły wybuch. Firma Superior Refining Company rozważyła scenariusz zainicjowany przez niepowodzenie SCSV i wskazała osobny system kontroli jako zabezpieczenie. Ponieważ SCSV był zamknięty, ale miał otwór erozyjny w otworze kryzy, oddzielny układ sterowania był nieskuteczny przy zatrzymywaniu migracji powietrza do strony węglowodorowej FCCU, co spowodowało eksplozję.

Oba zdarzenia miały również miejsce, gdy FCCU nie znajdowało się w normalnym trybie działania. Zdarzenie Superior miało miejsce, gdy FCCU był zamykany, aby wejść na turnaround. Eksplozja Torrance nastąpiła, gdy FCCU był w trybie gotowości do działania. Jedna z kluczowych lekcji z badania Torrance przeprowadzonego przez CSB stwierdziła: “Podczas przeprowadzania analiz zagrożeń procesowych ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie tryby działania – w tym nie rutynowe operacje, takie jak gotowości urządzenia. Scenariusze incydentów mogą być możliwe podczas nierutynowych trybów operacji, które mogą nie być brane pod uwagę podczas analizy zagrożeń procesowych dla normalnej, ciągłej pracy. ”

Ponadto oba zdarzenia miały miejsce pod koniec cyklu operacyjnego. Superior FCCU zakończył działalność po zakończeniu prac od 2013 r., Czyli ostatniej zmianie jednostki. Torrance FCCU zbliżało się do końca cyklu operacyjnego, a sprzęt działał od stycznia 2009 lub marca 2010 kiedy wybuchł luty 2015 r. Raport dochodzeniowy Torrance’a CSB zauważył: “Konieczne jest zaplanowanie i wykonanie konserwacji sprzętu o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, aby sprzęt był dostępny do wykonywania funkcji krytycznych dla bezpieczeństwa.”

Oba przypadki dotyczyły firmy polegającej na SCSV w celu utrzymania bariery między stroną węglowodorową i powietrzną FCCU podczas nierutynowej operacji. CSB ustalił, że FCCU SCSV zastosowany w rafinerii Superior został “zaprojektowany do całkowitego odcięcia przepływu” i że mimo iż był on poddawany erozji z katalizatora FCCU, miał być “wyposażony w ochronę przed erozją odpowiednią do trwałość projektową w warunkach obliczeniowych. “Mimo to FCCU SCSV nie był w stanie utrzymać poziomu katalizatora, aby zapobiec mieszaniu się powietrza z węglowodorami w FCCU podczas wyłączania (rysunek 3).

W dochodzeniu dotyczącym incydentu Torrance, CSB sprawdził wewnętrzne komponenty SCSV. Kontrola wykazała, że ​​zawory wewnętrzne uległy erozji do tego stopnia, że ​​zawór nie mógł zapewniać już bezpiecznej pracy (rysunek 3).

Zdjęcie 3. The Husky Superior FCCU SCSVpost-incident. Górne zdjęcie pokazuje cały zespół zaworu, a dolny obraz pokazuje erozję otworu wylotowego.

Erozja uniemożliwiła zamkniętemu SCSV wytworzenie niezbędnej bariery katalizatora w dniu zdarzenia. Biorąc pod uwagę podobieństwa między tymi dwoma incydentami, CSB będzie badać obszary dalszego doskonalenia, które muszą zostać podjęte przez przemysł. Należy zauważyć, że w wyniku dochodzenia Torrance, CSB wydał zalecenie aby Amerykańscy producenci paliw i petrochemii (AFPM) tworzyły fora dla swoich członków, aby omaiwali czynniki przyczynowe tego incydentu, aby zapobiec podobnym incydentom. W piśmie z 3 sierpnia 2017 r. AFPM przedstawił CSB daty różnych forów, na których zaproszono inżynierów ds. Urządzeń do krakowania katalitycznego i innych ważnych pracowników z firm członkowskich AFPM w celu omówienia czynników przyczynowych raportu dochodzeniowego CSB.

 

Żródło: https://www.csb.gov/assets/1/6/husky_factual_update_-_2.pdf, data dostępu: 11 grudnia 2018[/fusion_text][/one_full]


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Supportscreen tag