11 lipca w godzinach południowych zapalił się gazociąg średniego ciśnienia w elektrowni pod Moskwą. Jedna ofiara śmiertelna, 13 rannych.

Olbrzymie słupy ognia widoczne były wczoraj w Moskwie, gdzie w jednej z elektrowni wybuchł pożar. Doszło do rozszczelnienia gazociągu średniego ciśnienia i pożaru.

Na filmach zamieszczonych przez mieszkańców Moskwy widać skalę pożaru. Pożary gazu są pożarami bardzo intensywnymi z uwagi na ciśnienie w rurociągu lub zbiorniku, co widać na zdjęciach. Dostępność paliwa do pożaru jest bardzo duża w początkowych jego fazach. Sam proces gaszenia jest też bardzo kłopotliwy, ponieważ nieumiejętnie prowadzona akcja gaśnicza może doprowadzić do wybuchu zbiornika i rozprzestrzenienia się zagrożenia na cały zakład. 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Supportscreen tag