Jesteśmy po to abyś mógł spokojnie się rozwijać

 

Nasze przedsiębiorstwo koncentrować się będzie na kliencie biznesowym i instytucjonalnym.

Misją spółki Grupa IGNIS jest:

„bezpieczeństwo ludzi i przemysłu”

Wizja Grupy IGNIS

Promocja innowacyjnych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, dbanie o rozwój i poprawę poziomu bezpieczeństwa zakładów przemysłowych, po przez oferowanie najnowocześniejszych rozwiązań.

Dążenie do zdobycia pozycji lidera w branży ochrony przeciwpożarowej pod względem bezpieczeństwa, elastyczności, jakości obsługi, rentowności i udziałów w rynku.

 

Firma prowadzi działalność mającą na celu świadczenie profesjonalnych usług przeciwpożarowych i BHP. Założyciele posiadają niezbędne do prowadzenia tego typu działalności licencje a także wykształcenie i wieloletnie doświadczenie.

Cechy naszych usług

 • profesjonalizm
 • odpowiednie ceny
 • bezpieczeństwo i prostota obsługi
 • nowoczesne technologie i wysoka jakość doradztwa
 • fachowa obsługa
 • dobrze wykwalifikowani i doświadczeni inspektorzy ds. ochrony przeciwpożarowej
 • wysoka jakość

Charakterystyka usług

Podstawową usługą oferowaną przez firmę będzie obsługa pod kątem dostawy sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, instalacji elektrycznych bez ograniczeń, dający naszym klientom poczucie bezpieczeństwa, komfortu i pewności w przystępnej cenie. Szeroki zakres szkoleń wszystkich naszych pracowników będzie gwarancją stałego wysokiego poziomu świadczonych usług.

Naszym klientom będziemy zapewniać ochronę przeciwpożarową w zakresie:

 • Montażu, programowania systemów detekcji gazów
 • Przeglądy, naprawy systemów oddymiających
 • Przeglądy DSO
 • Przeglądy i konserwacji telewizji przemysłowej CCTV
 • Pełnienie na życzenie klienta stałego nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w jego firmie
 • Projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej SSP
 • Projektowanie stałych urządzeń gaśniczych SUG
 • Projektowanie oświetlenia ewakuacyjnego
 • Instalacje gaśnicze mgłowe, zraszaczowe, tryskaczowe, gazowe

Systemy detekcji gazu

Sprzedaż urządzeń przeciwpożarowych:

 • Gaśnic
 • Hydrantów
 • Znaków ewakuacyjnych i ppoż
 • Armatury, wężów hydrantowych i tłocznych
 • Instrukcji BHP i ppoż
 • Instalacji elektrycznych:
 • Montaż rozdzielni elektrycznych,
 • Montaż stacji transformatorowych,
 • Montaż instalacji wysokiego, średniego, niskiego napięcia.
 • Systemy AKPiA,

Dodatkowo oferujemy:

 • Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem
 • Dokumenty aktualizujące scenariusze pożarowe
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

 

Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa

Podstawową cechą naszej struktury jest jej elastyczność i jak można zauważyć jest to płaska struktura. Taka struktura daje możliwość szybkiego reagowania na zmieniający się rynek oraz otoczenie.

Schemat organizacyjny prowadzonych projektów

W ramach prowadzonych projektów proponowana jest struktura macierzowa, która charakteryzuje się optymalizacją wykorzystania zasobów firmy w ramach prowadzonych projektów.

Jest to struktura dwuwymiarowa . W strukturze macierzowej kierownicy poszczególnych wymiarów zajmują równorzędną i równoprawną pozycje. Towarzyszy temu zjawisko dualizmu uprawnień decyzyjnych, co oznacza, że pracownicy otrzymują polecenia z dwóch różnych źródeł. Dla struktury macierzowej charakterystyczna jest stosunkowo duża liczba równorzędnych stanowisk kierowniczych. Wyposażone są one w uprawnienia które się krzyżują.

ZALETY – efektywne wykorzystanie specjalistycznej wiedzy pracowników warunkach zespołowego rozwiązywania problemów – możliwość równoczesnego uwzględniania aspektów podczas rozwiązywania problemów – przejrzysta jasną koordynacje – duża elastyczność i innowacyjność – znaczne skrócenie dróg przepływu informacji i całego procesu decyzyjnego WADY-wysokie koszty związane z wyraźnym określeniem zakresów i uprawnień i odpowiedzialności – duża potrzebą komunikowania się i związane z tym niebezpieczeństwo przekazywania niepotrzebnych informacji – niebezpieczeństwo nieuzasadnionego komunikowania i przez to wydłużania procesu decyzyjnego.

Supportscreen tag