Podstawowym wyróżnikiem w ramach firm zajmujących się technologiami wytwarzania mgły wodnej jest kwestia sposobu jej generowania. Istnieje kilka sposobów generowania mgły wodnej:

Połączenie dwóch strumieni wody i powietrza o różnych parametrach wyjściowych:

  • mgła wodna generowana z wody o niskim ciśnieniu i powietrzu o niskim ciśnieniu (systemy niskociśnieniowe);
  • mgła wodna generowana z wody poprzez wyparcie jej sprężonym powietrzem przez system dedykowanych dysz (systemy wysokociśnieniowe);

Mechaniczne rozproszenie wody na mgłę za pomocą różnego rodzaju głowic mgłowych bez udziału powietrza jako czynnika rozpraszającego (systemy mechaniczne);

Poniżej przedstawiono podstawową analizę systemów oferowanych przez firmy europejskie w zakresie mgły wodnej w podziale na:

  • systemy niskociśnieniowe (ciśnienie wody w instalacji nie przekracza 15 bar)
  • systemy średniociśnieniowe (ciśnienie wody w przedziale 15 do 65 bar) – 
  • systemy wysokociśnieniowe (ciśnienie wody w przedziale pow. 65 bar) – 
  • systemy mechaniczne  – 

Systemy mgły wodnej mogą być stosowane w zastosowaniach typowo strażackich jak samochody, mobilne urządzenia gaśnicze, ale także w zastosowaniach przemysłowych do ochrony stacjonarnej. Prezentowane układy zawierają przykłady takich urządzeń lecz nieliczne z nich maja aplikacje dla wszystkich typów zastosowań. Poniżej film pokazujący jakość naszej mgły wodnej, generowanej przez dysze naszego pomysłu i produkcji. 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Supportscreen tag