Środki gaśnicze i ich podział ze względu na grupę pożaru

Podstawowym środkiem do walki z pożarami jest woda. Wybór jest dość oczywisty ponieważ woda jest ogólno dostępna, tania i ma bardzo dobre właściwości odbierania ciepła z otoczenia, zależne jest to od takich warunków jak jej temperatura, ciśnienie. Przykładowo 1 kg wody o temperaturze 10 oC i ciśnieniu 1227,11 N/m2 odbiera 2477,3 kJ/kg. Woda aby przejść w stan pary potrzebuje 42,04 kJ/kg para wodna powstała z tej wody odbiera 2519,2 kJ/kg. Jednak woda nie jest jedynym dostępnym środkiem gaśniczym, do podręcznych środków gaśniczych należą jeszcze: piasek, gaśnice, koce gaśnicze, agregaty gaśnicze, bosaki, siekierki, łopaty.

Najczęstszym podziałem środków gaśniczych jest ich podział ze względu na grupy pożaru. Co pokazano w tabeli nr 2.

Tabela 1. Podział środków gaśniczych ze względu na grupy pożarów

Grupy pożarów

Rodzaj pożaruŚrodek gaśniczy
Klasa ACiała stałe zwykle pochodzenia organicznego, przy których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier, odzież, tworzywa sztuczne)Woda, piany gaśnicze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla
Klasa BCiecze palne oraz substancje stałe topiące się wskutek wytworzonego ciepła (oleje, lakiery, farby, benzyna, parafina, nafta…)Piany gaśnicze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, halony
Klasa CGazy (propan, butan, metan, aceton…)Proszki gaśnicze, halony i zamienniki.
Klasa DMetale (magnez, tytan, sód, lit, potas, uran…)Specjalistyczne środki gaśnicze
Klasa EPożary klasy A-D w obrębie urządzeń elektrycznych pod napięciem

Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, halony

Źródło:  opracowanie własne

 

 

Supportscreen tag