Ochrona Przeciwpożarowa

Instalacje zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakładach przemysłowych.
Instrukcje przeciwpożarowe.
Instalacje detekcji pożaru,
Projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych wsparte wizualizację 3D i animacją pożaru.
System przeciwpożarowy do zabezpieczenia przeciwpożarowego taśmociągów.
Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych hal magazynowych i produkcyjnych, maszyn i urządzeń. 

Integracja i Automatyka

Sieci teletechniczne i teleinformatyczne
Systemy CCTV,
Wizualizacje i Systemy SCADA,
Kontrola Dostępu,
Integracja systemów bezpieczeństwa

Ochrona Stref Wybuchowych

Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem
System mgłowy IGINIS do zabezpieczenia przeciwpyłowego i przeciwwybuchowego
Urządzenia poprawiające minimalizujące skutki wybuchu 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Usługi BHP,
Usługi badań środowiska pracy,

Supportscreen tag