Usługi BHP,
Usługi badań środowiska pracy,

Instalacje zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakładach przemysłowych.
Instrukcje przeciwpożarowe.
Instalacje detekcji pożaru,
Projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych wsparte wizualizację 3D i animacją pożaru.
System przeciwpożarowy do zabezpieczenia przeciwpożarowego taśmociągów.
Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych hal magazynowych i produkcyjnych, maszyn i urządzeń. 

Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem
System mgłowy IGINIS do zabezpieczenia przeciwpyłowego i przeciwwybuchowego
Urządzenia poprawiające minimalizujące skutki wybuchu 

Instalacje sanitarne
Instalacje wodociągowe,
Instalacje kanalizacyjne,
Instalacje co,
Instalacje gazowe, 
Sieci teletechniczne i teleinformatyczne
Systemy CCTV,
Systemy SCADA,
Kontrola Dostępu
Integracja systemów bezpieczeństwa

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą usług oraz doradztwa w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Pracujemy dla firm MSP oraz klientów indywidualnych. W gronie naszych odbiorców znajduje się: przemysł metalurgiczny, górniczy, elektrownie i elektrociepłownie, firmy prowadzące działalność produkcyjną, oraz z branży TSL (transport, spedycja i logistyka), jak i hotele. Nasze główne produkty i usługi to:

  • Usługi BHP,
  • Usługi badań środowiska pracy,
  • Instalacje zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakładach przemysłowych.
  • Instrukcje przeciwpożarowe.
  • Systemy CCTV,
  • Instalacje detekcji pożaru,
  • Projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych wsparte wizualizację 3D i animacją pożaru.
  • System przeciwpożarowy do zabezpieczenia przeciwpożarowego taśmociągów.
  • Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych hal magazynowych i produkcyjnych, maszyn i urządzeń.
  • System mgłowy IGINIS do zabezpieczenia przeciwpyłowego i przeciwwybuchowego.