Projekt obejmuje zabudowę przestrzeni pod kantyną w postaci magazynu połączonego przejściem z halą OEM1. W projekcie ujęta jest również przebudowa części biurowo-laboratoryjnej zgodnie z nowymi wytycznymi inwestora. Ten zakres inwestycji na potrzeby projektu został oznaczony jako obszar „A”. W ramach projektu ujęta jest również budowa nowego magazynu połączonego z halą OEM1, na potrzeby projektu oznaczonego jako obszar „B”.

Zakres opracowania nie obejmuje:

  • Zbiornika zapasu wody
  • Pompowni tryskaczowej
  • Zewnętrznej sieci ppoż. wraz z hydrantami zewnętrznymi
  • Instalacji hydrantów wewnętrznych
  • Sygnalizacji i dozoru stanów instalacji tryskaczowej
  • Prac wymienionych w „Wytycznych branżowych”
Opis instalacji tryskaczowej

Zastosowane rozwiązanie stanowi instalację tryskaczową wykonaną wg standardów, FM Global jako stałe urządzenie gaśnicze na stale związane z budynkiem. Do zasilania instalacji jako systemu wodnego, stale napełnionego wodą zastosowano istniejącą pompownię wody przeciwpożarowej jako niewyczerpalne źródło wody. Istniejąca pompownia zostanie zmodernizowana o wytyczne niniejszego projektu budowlanego, modernizacja polegać ma na zwiększeniu koniecznego zapasu wody do gaszenia.

Supportscreen tag