Zadanie polega na zaprojektowaniu instalacji gaszenia oraz detekcji

Projekt obejmuje branże:

– przeciwpożrową

– elektryczną

– automatyka pożarowa

Zakres:

– Stałe Urządzenie Gaśnicze wodno-pianowe

– zasilanie w pianę i wodę

– Instalacja detekcji i sterowania pożarem

– Instalacja oddymiania

Dla


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Supportscreen tag