W Sobotę ok 17 w Limanowej doszło do pożaru oleju jadalnego rozgrzanego w restauracyjnej frytkownicy.

Niespodziewanie jak podają pracownicy w Sobotę wybuchł pożar, powodem może być zła eksploatacja frytkownicy. Na miejsce przyjechała jednostka, która zastała pracowników próbujących ugasić pożar. 

Doniesienia mediów o następstwach gaszenia pożaru oleju spożywczego – wydawałoby się banalnego – pojawiają się coraz częściej. Skutkami gaszenia tłuszczów wodą, najczęściej za pomocą wody, są nie tylko poparzenia i przeniesienie pożaru na elementy wyposażenia kuchni, ale także uszkodzenia elementów budowlanych. Przyjrzyjmy się specyfice takich pożarów. Poniżej na filmie możecie Państwo zaobserwować jak wyglądać może pożar oleju na patelni i gaszenie go wodą. 

Długotrwałe używanie oleju oraz jego zanieczyszczenie pozostałościami potraw prowadzi do wyraźnego obniżenia temperatury dymienia, zapłonu i samozapłonu. Warto pamiętać, że w warunkach domowych, kiedy do przygotowania posiłku stosujemy niewiele oleju, do jego samozapłonu może dojść już po kilku minutach od rozpoczęcia podgrzewania. Wystarczy więc przez dłuższą chwilę zatrzymać wzrok na ekranie telewizora w sąsiednim pokoju lub wyjść na chwilę z mieszkania. Do powstania pożaru oleju lub tłuszczu może dojść po zapłonie produktów rozkładu, jako typowy trzeba jednak przyjąć pożar powstający w wyniku samozapłonu. Chociaż norma PN-EN 2 nie wskazuje tego jednoznacznie, przemawia za tym analiza rzeczywistych pożarów z udziałem olejów i tłuszczów w kuchniach. Takie podejście do pożarów grupy F znajduje także uzasadnienie w normie PN-EN 3-7 Gaśnice przenośne, która nakazuje przeprowadzenie testów gaśniczych dla gaśnic w warunkach, w których olej uległ samozapłonowi w wyniku ogrzewania. [1]

Samozapalenie jest zjawiskiem samorzutnego zapoczątkowania procesu spalania, nie wymagającym inicjującego działania bodźca, które może nastąpić w homofazowych mieszaninach gazów, cieczy palnych i ciałach stałych oraz w mieszaninach heterofazowych. Samozapalenie na skutek zjawisk fizycznych spowodowane jest akumulacją energii cieplnej wywołaną różnego rodzaju zjawiskami fizycznymi. Przyczyną takich zjawisk jest zdolność tłuszczów roślinnych do ulegania samorzutnym reakcjom utleniania w niskich temperaturach.

  • Według Bacha nienasycone związki mając dużą energię swobodną, aktywują tlen, którego dwa atomy przyłączają się do podwójnego (nienasyconych) wiązania typu π (słabszego). 

Do samozapalenia zdolne są tylko oleje roślinne i niektóre ciekłe zwierzęce tłuszcze. Samozapaleniu nie ulegają oleje mineralne, gdy nie posiadają domieszek olejów roślinnych. 

Wyrzut tłuszczu bo z tym mamy do czynienia w takich sytuacjach spowodowany jest podaniem wody na palący się olej w naczyniu (np. na patelni). Woda dostaje się pod tłuszcz, zostaje błyskawicznie rozgrzana przez gorące naczynie. Woda jest jednym z najlepszych środków gaśniczych ponieważ bardzo szybko przechodzi przemianę fazową ze stanu ciekłego w parę, zmieniając swoją objętość ok 1 700 razy [to zależy od ciśnienia panującego w pomieszczeniu]. Para wodna unosi się do góry wyrzucając palący się tłuszcz. Zjawisko powoduje szybsze spalanie się tłuszczu i zjawiska jakie mogliście zobaczyć wyżej. 

Czym gasić zatem pożary oleju jadalnego, najlepszym sposobem jednak związanym z wielkością patelni jest jej przykrycie. Jednak w kuchniach przemysłowych nie mamy takiej możliwości. Jeszcze do 2005 takie pożary klasyfikowane były do kat. B, w 2006 norma PN-EN-2:1998/A1:2006 klasyfikuje je do kategorii F. Gaśnice oznaczone znakiem F mogą być używane do gaszenia pożarów tłuszczy.

Poniżej na koniec ostrzeżenie KP PSP Warszawa o pożarach tłuszczy.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Supportscreen tag