Zadanie:

– przeprowadzenie rozruchów urządzeń wentylacji pożarowej, bytowej, 

– przeprowadzenie rozruchów urządzeń zabezpieczających,

– weryfikacja poprawności scenariuszy pożarowych, 

– przeprowadzenie prób zadymienia objektów,

– przygotowanie stacji C16, C18 do odbiorów przez Państwową Straż Pożarną,

Refencje

Supportscreen tag