Spalanie i pożar, podział i klasyfikacje.

Nasze rozważania dotyczące pożaru powinniśmy rozpocząć od definicji spalania. Termin spalanie odnosi się zwykle do reakcji związanej z wydzielaniem ciepła, chemicznej pomiędzy jakąś substancją i tlenem. Spalanie często utożsamiane jest z utlenianiem, jednak nie każdy proces utleniania jest jednocześnie procesem spalania.[1] Proces spalania zobrazowano na schemacie nr 1 w postaci Czytaj dalej…

Supportscreen tag