Nowa elektrociepłownia kluczowym zadaniem Grupy Azoty ZAK S.A.

Nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. realizowana jest przez raciborskie Rafako. W ramach umowy firma realizuje budowę, dostawę urządzeń i usług oraz uruchomienie kotłowni z kotłem parowym, o wydajności 140 Mg/h pary o temperaturze 495O C i ciśnieniu 7,5 MPa, opalanym węglem kamiennym, budowę i dostawę urządzeń i usług oraz uruchomienie turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy ok. 25 MW w istniejącej maszynowni, o parametrach wlotowych pary: temperatura 490O C i ciśnienie 7,0 MPa. Kędzierzyńska elektrociepłownia będzie nowoczesnym obiektem, produkującym energię elektryczną na potrzeby Grupy Azoty ZAK S. A., spełniającym surowe normy środowiskowe, obowiązujące od 2016 r. Dzięki zastosowanej technologii obiekt zapewni inwestorowi 7-krotne obniżenie emisji siarki i 5-krotny spadek emisji pyłów. Popioły, otrzymywane w procesie spalania węgla jako produkt uboczny, będą sprzedawane do okolicznych cementowni, co rozwiąże problem ich składowania. Budowa elektrociepłowni wpisuje się w szerszy plan inwestycyjny na lata 2015 – 2020. W tym czasie Grupa Azoty zamierza zainwestować w rozwój swojej infrastruktury ok. 1,5 mld zł.

Wsparcie technologiczne

Kilka zdjęć z realizacji

Supportscreen tag