Kurtyna Mgłowa

Zastosowane technologie:
  • Rury ocynkowane zabezpieczone antykorozyjnie
  • Stacja Kontrolno-Alarmowa
  • Dysze Mgłowe zraszaczowe

Odbudowane przenośniki węgla zabezpieczone są instalacją przeciwpożarową w postaci kurtyn mgłowych. Ze względu na potwierdzoną skuteczność, zminimalizowaną ilość wody dla celów gaśniczych, zwiększenia bezpieczeństwa w przypadku pożaru poprzez możliwość zwiększenia powierzchni chronionej przy jednoczesnym zadziałaniu większej ilości głowic mgłowych niż w przypadku typowych zraszaczy (przy rozpatrywaniu tego samego wydatku wody dla systemu mgłowego i zraszaczowego) założono zastosowanie mgłowej instalacji niskociśnieniowej z głowicami typu spiralnego z możliwością zasilania z pompy oraz przyłączy strażackich

Supportscreen tag