IGNIS BHP

Jednym z głównych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie. Usługi świadczone przez nasz dział koncentrują się odciążeniu właścicieli przedsiębiorstw z zawiłości Polskiego prawodawstwa. Naszą specjalizacją jest przeprowadzanie analiz bezpieczeństwa środowiska pracy i doradztwo w zakresie konieczności zmian.  

Przeprowadzamy badania na podstawie właściwych norm, rozporządzeń i ustaw min.:

 • szkolenia wstępne i okresowe
 • Opracowywanie ryzyka zawodowego
 • Opracowywanie i aktualizacja instrukcji BHP i PPOŻ
 • Opracowywanie i aktualizacja planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)
 • Badania środowiska pracy
  • badanie zapylenia,
  • badanie obecności niebezpiecznych gazów min. metanu, CO, SO2,
  • badanie fal elektromagnetycznych emitowanych przez urządzenia,
  • badanie przepływu powietrza w pomieszczeniach, ilości tlenu w pomieszczeniu,
  • poziomu hałasu,
  • badanie intensywności oświetlenia,

Do badań wykorzystujemy wyspecjalizowany sprzęt, który posiada niezbędne do tego celu dopuszczenia i certyfikaty.

Profesjonalna pomoc pielęgniarska

Nasze przedsiębiorstwo świadczy również usługi przedmedycznej pomocy pielęgniarskiej. W przypadku wypadku i konieczności oceny sytuacji o jego kwalifikacji fachowa pomoc może okazać się bezcenna ze względu na późniejsze konsekwencje.
Usługi pomocy pielęgniarki w miejscu pracy świadczone są przez pielęgniarki z wyższym wykształceniem pielęgniarskim z 20-to letnim wykształceniem.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

INTELIGENTNY SYSTEM POWIADAMIANIA O KOLIZJACH

System antykolizyjny GIAS  został stworzony jako system prosty i skuteczny, funkcjonalny i łatwy do adaptacji w miejscach pracy tj:

 • magazyny małe, duże i wielkopowierzchniowe,
 • fabryki i przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • budowy,
BARIERY OCHRONNE
 

Elastyczne Bariery Ochronne

Podstawowym ich zadaniem jest ochrona przed najazdami wózków widłowych na regały, ściany, drogi przejścia pieszych. Zastosowanie elastycznych barier eliminuje straty związane z wypadkami wózków widłowych, w dużej mierze przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy.

       Kliknij i pobierz nasz folder

W służbie BHP

Supportscreen tag