Przeciwpożarowe zabezpiecznie przenośników taśmowych

Zabezpieczenie przeciwpożarowe kluczowych elementów w każdym przedsiębiorstwie ma olbrzymie znaczenie dla poprawnego jego funkcjonowania. W zakładach produkujących energię elektryczna czy ciepło takim miejscem jest przenośnik taśmowy. Jednym z elementów takiego zabezpieczenia jest kurtyna mgłowa, której zadaniem jest niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się pożaru poza obręb galerii skośnej lub zabezpieczanej strefy. Poniżej obraz spalonego taśmociągu, który po odbudowie został zabezpieczony naszym rozwiązaniem. 

Parametry techniczne:

Parametry urządzenia zraszaczowego mgłowego przyjęto w oparciu o wytyczne VdS 2109:

  • minimalna intensywność zraszania – 5 mm/min
  • minimalny czas działania – 30 min.
  • minimalne ciśnienie przed zraszaczem – 3 bary

Krótki opis techniczny:

W  przypadku pożaru strumień mgłowy ograniczy dostęp tlenu do środowiska pożaru w sposób skuteczniejszy niż instalacja zraszaczowa ze względu na zdolność szybszego odparowywania wody w środowisku pożaru (szybsze odebranie ciepła, stworzenie atmosfery niepalnej, gaszenie lokalne jak i objętościowe) i lepsze jej wykorzystanie w celach gaśniczych. System mgłowy został tak zaprojektowany, by stanowił skuteczną (potwierdzoną testami) kurtynę mgłową uniemożliwiającą przedostanie się ewentualnego pożaru do sąsiadujących ze sobą budynków. Kurtyny te połączone będą z zaworami wzbudzającymi. Zawory te uruchamiane będą elektrycznie ze sterownika instalacji przeciwpożarowej połączonego z centralą p.poż. (sterownik nie wchodzi w zakres n/n  projektu ) oraz ręcznie na stanowisku zaworu. Zawór wzbudzający wyposażony będzie w przekaźnik ciśnienia podłączony do centralki p.poż.(sterownika), umożliwiający kontrolę zadziałania instalacji przeciwpożarowej. W każdym przypadku podejrzenie pożaru i wykrycia go przez instalację detekcji pożaru, zostaną natychmiast automatycznie zatrzymane przenośniki taśmowe.

Supportscreen tag