Stałe Urządzenie Gaśnicze Tryskaczowe

Zastosowane technologie:
  • Rury nierdzewne
  • Złączki Geberit MaPress
  • Tryskacze ESFR

Rozbudowa instalacji tryskaczowej w zakładzie objęta jest część produkcyjno-magazynowa, w zakresie instalacji wielopoziomowej Alpine Blown wraz ze świetlikiem. Projektuje się temperaturę otwarcia tryskaczy na 68°C (ampułka czerwona) pod podestami roboczymi i 93°C (ampułka zielona) w świetliku. W instalacji zabudowano tryskacze szybkiego reagowania F1FR o szybkości reagowania 50<RTI, 3A” (20 mm), ampułkowe, stojące o współczynniku wypływu K równym 8,0 (115,2).

Supportscreen tag