Elastyczne Bariery Ochronne

Podstawowym ich zadaniem jest ochrona przed najazdami wózków widłowych na regały, ściany, drogi przejścia pieszych. Zastosowanie elastycznych barier eliminuje straty związane z wypadkami wózków widłowych, w dużej mierze przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy.

Niewielki koszt chroni Twój wielki majątek

Supportscreen tag