System Alarmowania o Pożarze

Detekcja pożaru jest poważnym detalem systemu bezpieczeństwa w obiektach każdego typu. Czujniki odpowiedzialne za wykrywanie pożaru mogą pracować jako elementy autonomiczne lub wchodzące w skład większego systemu instalacyjnego. W skład takich systemów wchodzą:

  • Centrale Alarmu Pożaru,
  • Centrale uniwersalne do sterowania np. wentylacją,
  • Detektory pożaru,
  • Przekaźniki.
  • Systemy wizualizacji

Partnerzy technologiczni:

Supportscreen tag