Grupa IGNIS sp. z o.o.

ul. Tołstoja 49
42-680 Tarnowskie Góry

biuro@grupaignis.pl | tel. +48 32 450 07 53 | fax. +48 32 450 07 59

Zarząd:
tel. + 48 450 07 53 | zarzad@grupaignis.pl

Dział wsparcia technicznego i sprzedaży: Sprzedaż
tel. + 48 450 07 53 wew. 2 | sprzedaż@grupaignis.pl

Dział Serwisu i Montażu instalacji elektrycznych:
tel. 533 820 044 | elektryczne@grupaignis.pl
lub pod adres: serwis@grupaignis.pl

Dział Serwisu i Montażu instalacji sanitarnych: 
tel. 32 450 07 53 wew 3 | sanitarne@grupaignis.pl
lub pod adres: serwis@grupaignis.pl

Grupa IGNIS Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS  0000752239 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy| Regon 38152629600000 | NIP 6452558206.

Kapitał zakładowy: 140 000,00 zł (wpłacony w całości)

Zapytanie ofertowe

skorzystaj z dostępnego formularza, aby przesłać do nas zapytanie ofertowe

Formularz zapytania ofertowego – kliknij na link

Supportscreen tag