Jednym z istotnych elementów poziomu bezpieczeństwa zakładów przemysłowych jest nadzorowanie wszystkich systemów przez załogę. Ochrona perymetryczna ma na celu zapobieganiu wtargnięciom na teren zakładu przemysłowego przez niepowołane do tego osoby. Zadanie realizujemy po przez zastosowanie najnowocześniejszych technologii ochrony i ich integracji w jednej platformie zarządzającej. 

W małych i dużych przedsiębiorstwach wdrożonych jest kilka systemów nadzorowania technologią, bezpieczeństwem, które trudno umieścić w jednym pakiecie oprogramowania. Bardzo często pochodzą od różnych dostawców i mają różne funkcje.  I choć korzyści płynące z każdego z tych narzędzi są naprawdę duże,  najlepsze efekty osiągniemy dopiero wtedy, gdy są one ze sobą odpowiednio zintegrowane.

Bardzo dobrze jest jak wszystkie systemy potrafią ze sobą rozmawiać, udostępniać Sobie wzajemnie informacje, tworzyć wspólne raporty. Pomocna w tym jest integracja systemów zarządzania procesami.  

Korzyści płynące z integracji systemów informatycznych:

 • spójność danych – obecność tych samych danych w różnych modułach i różnych systemach. 
 • wygodę użycia – automatyczna aktualizacja danych. 
 • możliwość wykorzystania pełnego potencjału informacyjnego firmy – brak granic pomiędzy poszczególnymi systemami sprawia, że informacje przechowywane w bazach danych firmy mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób. Otrzymujemy informacje o stanie naszego bezpieczeństwa Just In Time. 
 • nieograniczony przepływ informacji między obszarami firmy 
 

Sieci teletechniczne i teleinformatyczne

 • projektowania i tworzenia sieci przewodowych i bezprzewodowych,
 • projektowania i wykonywania sieci światłowodowych,
 • spawanie światłowodów,
 • pomiary reflektometryczne,
 • wykonywania kanalizacji technicznej (przewierty, piony teletechniczne, szafy telekomunikacyjne)
 • rozbudowywania istniejących sieci,
 • konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • zarządzanie już istniejącymi sieciami teletechnicznymi i teleinformatycznymi,
 • inwentaryzacje infrastruktury teletechnicznej,
 • zarządzania sieciami.

Telewizja przemysłowa CCTV

Telewizja przemysłowa pełni bardzo ważną funkcję w każdym zakładzie nastawionym na efektywne działanie. Wykonujemy kompletne instalacje telewizji przemysłowej wraz z integracją w systemach nadrzędnych.

 • kamery IP, analogowe,
 • kamery kontrolujące temperaturę,
 • kamery dozorujące newralgiczne strefy,

projektujemy i dostarczamy kompletne systemy audio-wizualne stanowiące nieodzowny element kontroli dostępu do stref.

Kontrola dostępu

 • instalacja systemów i odpowiednich urządzeń lub oprogramowania  mających na celu identyfikację osób,
 • instalacja systemów naliczających czas pracy,
 • wdrożenie procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację.

Zastosowanie:

Kontrola dostępu poza systemem telewizji przemysłowej stanowi bardzo ważny element infrastruktury bezpieczeństwa. Dziś aby móc nadzorować pracę pracowników, dostęp ludzi z zewnątrz do naszego zakładu, konieczne jest budowanie inteligentnych systemów dostępu.

Możliwe metody identyfikacji:

Niski stopień zabezpieczeń (bazujący na pamięci):

 • kod numeryczny lub alfanumeryczny (np. PIN),

Średni stopień zabezpieczeń (bazujący na kluczach):

 • karta plastikowa z nadrukowanym kodem kreskowym,
 • karta zbliżeniowa,
 • karta magnetyczna,
 • karta chipowa,

Wysoki stopień zabezpieczeń (bazujący na cechach biometrycznych):

 • odcisk palca (linie papilarne),
 • geometria dłoni,
 • tembr głosu,
 • tęczówka oka,
 • siatkówka oka,
 • rysunek naczyń krwionośnych,
 • DNA.

Wszystkie metody identyfikacji wymagają odpowiednich urządzeń wejściowych (skaner, klawiatura itp.) oraz wykonawczych (rygle, zamki elektroniczne).
Korzystnym rozwiązaniem jest połączenie wszystkich tych elementów w jedną sieć, tworząc system zabezpieczeń oparty na systemie informatycznym.

Zalety:

 • bezobsługowe określenie uprawnień
 • zwiększona ochrona danych i mienia
 • natychmiastowa identyfikacja
 • monitoring zdarzeń
 • zwiększona wygoda (np. jedna karta zamiast pęku kluczy)
 • łatwa rozbudowa

Bariery ochronne

 • bariery działające na podczerwień chroniące duże obszary płotów i dzialek
 • bariery na mikrofale,
 • radary perymetryczne,
 • ochrona przed wtargnięciami na specjalnie chronione strefy

Koncepcje

Projektowanie

Wykonawstwo

Serwis

s

Zapytanie ofertowe

Wyślij zapytanie korzystając z formularza
Supportscreen tag