Rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się w XIX w. znacząco zmieniła nasze życie. Od tamtego czasu, kiedy człowiek pracował przy maszynach prawych przeszliśmy bardzo daleką drogę, praca w przemyśle jest bezpieczniejsza, łatwiejsza i bardziej precyzyjna. Potrafimy produkować już mikronowej roboty, samochody same się prowadzą. Rewolucji tej dokonał

PRZEMYSŁ 4.0

Industry 4.0 to zbiorcze pojęcie oznaczające integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających w celu zwiększania wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle.

 Cztery rewolucje przemysłowe

Skąd Przemysł 4.0? Czy Przemysł 4.0 zmieni nasze podejście do pracy i procesów produkcyjnych, przede wszystkim czy przyczyni się zmian klimatu. Krótka historia

 • Przemysł 1.0 – mechanizacja – wynalezienie i wdrożenie silnika parowego wprowadziło produkcję w erę industrializacji;
 • Przemysł 2.0 – elektryfikacja – to właśnie elektryczność wyparła silniki parowe, zaś linie produkcyjne mogły wytwarzać towary w dużych seriach;
 • Przemysł 3.0 – cyfryzacja – coraz bardziej wydajne komputery i układy przetwarzania danych umożliwiły sterowanie maszynami za pomocą oprogramowania. Dzięki temu maszyny zyskały większą wydajność, precyzję i elastyczność, a proces cyfryzacji umożliwił osiągnięcie coraz wyższych stopni automatyzacji. Zaczęły powstawać systemy planowania i kontroli, których celem była koordynacja działań w obrębie produkcji;
 • Przemysł 4.0 – integracja systemów i tworzenie sieci; Przemysł 4.0 integruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi. Materiały produkowane lub wykorzystywane do produkcji można zawsze zidentyfikować, mają one także możliwość niezależnego komunikowania się między sobą. Przepływ informacji jest realizowany w pionie: z poszczególnych komponentów do działu IT przedsiębiorstwa oraz z działu IT do komponentów. Drugi kierunek przepływu informacji jest realizowany w poziomie: pomiędzy maszynami zaangażowanymi w proces produkcji a systemem produkcyjnym przedsiębiorstwa

    Przemysł 4.0 jest też, w szerszym kontekście, elementem Internetu rzeczy roaz inteligentnych technologii związanych z mobilnością, budynkami czy Smart Grid

    Pojęcie Przemysłu 4.0 oznacza ujednolicenie świata maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnej. Ludzie, maszyny oraz systemy IT automatycznie wymieniają informacje w toku produkcji – w obrębie fabryki oraz w obrębie różnych systemów IT działających w przedsiębiorstwie. Przemysł 4.0 obejmuje cały łańcuch wartości: od złożenia zamówienia i dostarczenia komponentów dla trwającej produkcji, aż do wysyłki towaru do klientów i usług posprzedażnych.

    W małych i dużych przedsiębiorstwach wdrożonych jest kilka systemów nadzorowania technologią, bezpieczeństwem, które trudno umieścić w jednym pakiecie oprogramowania. Bardzo często pochodzą od różnych dostawców i mają różne funkcje.  I choć korzyści płynące z każdego z tych narzędzi są naprawdę duże,  najlepsze efekty osiągniemy dopiero wtedy, gdy są one ze sobą odpowiednio zintegrowane.

    Bardzo dobrze jest jak wszystkie systemy potrafią ze sobą rozmawiać, udostępniać Sobie wzajemnie informacje, tworzyć wspólne raporty. Pomocna w tym jest integracja systemów zarządzania procesami.

    Korzyści płynące z integracji systemów informatycznych:

    • spójność danych – obecność tych samych danych w różnych modułach i różnych systemach.
    • wygodę użycia – automatyczna aktualizacja danych.
    • możliwość wykorzystania pełnego potencjału informacyjnego firmy – brak granic pomiędzy poszczególnymi systemami sprawia, że informacje przechowywane w bazach danych firmy mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób. Otrzymujemy informacje o stanie naszego bezpieczeństwa Just In Time. 
    • nieograniczony przepływ informacji między obszarami firmy

    Automatyka przemysłowa:

    • projektowanie przemysłowych systemów informatycznych,
    • programowanie mikrokontrolerów,
    • programowanie sterowników PLC,
    • automatyzacja i robotyzacja przemysłu,

     

    Systemy sterowania są szeroko stosowane w praktyce przemysłowej. Systemy sterowania są kluczowym czynnikiem w realizacji stabilnych i wysokiej jakości procesów produkcyjnych. Głównym zadaniem systemów sterowania jest regulacja procesu technicznego lub urządzenia oraz utrzymanie go w pożądanym stanie pracy. Aby to osiągnąć, muszą one reagować na zmiany parametrów procesu.

    Systemy sterowania są kluczowym czynnikiem w realizacji stabilnych i wysokiej jakości procesów produkcyjnych. Jednak systemy te często nie są zaprojektowane w taki sposób, aby można było je kontrolować lub monitorować. W tym artykule przyjrzymy się najczęściej spotykanym modelom systemów sterowania, zasadom ich działania oraz sposobom ich testowania. Systemy automatycznego sterowania są szeroko stosowane w praktyce przemysłowej.
    Systemy sterowania są kluczowym czynnikiem w realizacji stabilnych i wysokiej jakości procesów produkcyjnych. W dzisiejszych czasach systemy sterowania znajdują zastosowanie w niemal wszystkich dziedzinach życia. Systemy automatycznego sterowania są szeroko stosowane w praktyce przemysłowej. Systemy sterowania są kluczowym czynnikiem w realizacji stabilnych i wysokiej jakości procesów produkcyjnych. W artykule zostaną wyjaśnione podstawy działania układów automatycznej regulacji, ich elementy składowe oraz zastosowanie.
    Systemy automatycznego sterowania są szeroko stosowane w praktyce przemysłowej. Systemy sterowania są kluczowym czynnikiem w realizacji stabilnych i wysokiej jakości procesów produkcyjnych. Systemy sterowania stosowane są w różnych branżach, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, spożywczym, chemicznym, energetycznym oraz wodno-kanalizacyjnym.
    Sterowniki PLC w systemach automatyki przemysłowej odgrywają najważniejszą rolę, ponieważ zbierają dane wejściowe i zgodnie z logiką programu przetwarzają je na sygnały wyjściowe sterujące urządzeniami wykonawczymi takimi jak przykładowo napędy silników. Producenci automatyki z reguły stosują podział sterowników PLC z uwagi na wielkość aplikacji, w której mają być one zastosowane, czyli dla maksymalnej ilości obsługiwanych przez nie wejść i wyjść. Tak powstały całe gammy sterowników dla małych, średnich i dużych aplikacji automatyki przemysłowej. To duże uproszczenie oczywiście, gdyż dochodzi cała masa innych zależności, funkcji i parametrów, które wpływają na podział i zastosowanie sterowników programowalnych. Skupiliśmy się tu na sterownikach PLC nie bez powodu, ponieważ bardzo często słysząc hasło automatyka przemysłowa przychodzą nam na myśl właśnie sterowniki PLC. Jest to słuszne skojarzenie, gdyż ciężko bez nich wyobrazić sobie jakąkolwiek automatyzację.

    Sieci teletechniczne i teleinformatyczne

    • projektowania i tworzenia sieci przewodowych i bezprzewodowych,
    • projektowania i wykonywania sieci światłowodowych,
    • spawanie światłowodów,
    • pomiary reflektometryczne,
    • wykonywania kanalizacji technicznej (przewierty, piony teletechniczne, szafy telekomunikacyjne)
    • rozbudowywania istniejących sieci,
    • konfiguracji urządzeń sieciowych,
    • zarządzanie już istniejącymi sieciami teletechnicznymi i teleinformatycznymi,
    • inwentaryzacje infrastruktury teletechnicznej,
    • zarządzania sieciami.

    Telewizja przemysłowa CCTV

    Telewizja przemysłowa pełni bardzo ważną funkcję w każdym zakładzie nastawionym na efektywne działanie. Wykonujemy kompletne instalacje telewizji przemysłowej wraz z integracją w systemach nadrzędnych.

    • kamery IP, analogowe,
    • kamery kontrolujące temperaturę,
    • kamery dozorujące newralgiczne strefy,

    projektujemy i dostarczamy kompletne systemy audio-wizualne stanowiące nieodzowny element kontroli dostępu do stref.

    Kontrola dostępu

    • instalacja systemów i odpowiednich urządzeń lub oprogramowania  mających na celu identyfikację osób,
    • instalacja systemów naliczających czas pracy,
    • wdrożenie procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację.

    Zastosowanie:

    Kontrola dostępu poza systemem telewizji przemysłowej stanowi bardzo ważny element infrastruktury bezpieczeństwa. Dziś aby móc nadzorować pracę pracowników, dostęp ludzi z zewnątrz do naszego zakładu, konieczne jest budowanie inteligentnych systemów dostępu.

    Możliwe metody identyfikacji:

    Niski stopień zabezpieczeń (bazujący na pamięci):

    • kod numeryczny lub alfanumeryczny (np. PIN),

    Średni stopień zabezpieczeń (bazujący na kluczach):

    • karta plastikowa z nadrukowanym kodem kreskowym,
    • karta zbliżeniowa,
    • karta magnetyczna,
    • karta chipowa,

    Wysoki stopień zabezpieczeń (bazujący na cechach biometrycznych):

    • odcisk palca (linie papilarne),
    • geometria dłoni,
    • tembr głosu,
    • tęczówka oka,
    • siatkówka oka,
    • rysunek naczyń krwionośnych,
    • DNA.

    Wszystkie metody identyfikacji wymagają odpowiednich urządzeń wejściowych (skaner, klawiatura itp.) oraz wykonawczych (rygle, zamki elektroniczne).
    Korzystnym rozwiązaniem jest połączenie wszystkich tych elementów w jedną sieć, tworząc system zabezpieczeń oparty na systemie informatycznym.

    Zalety:

    • bezobsługowe określenie uprawnień
    • zwiększona ochrona danych i mienia
    • natychmiastowa identyfikacja
    • monitoring zdarzeń
    • zwiększona wygoda (np. jedna karta zamiast pęku kluczy)
    • łatwa rozbudowa

    Bariery ochronne

    • bariery działające na podczerwień chroniące duże obszary płotów i dzialek
    • bariery na mikrofale,
    • radary perymetryczne,
    • ochrona przed wtargnięciami na specjalnie chronione strefy

    Zapytanie ofertowe

    Wyślij zapytanie korzystając z formularza
    Supportscreen tag