Closed Circuit TeleVision CCTV

Instalacje CCTV obecnie w zakładzie pełnią bardzo istotną rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa. Skrót CCTV oznacza zamkniętą wewnętrzną sieć podglądu przy pomocy kamer przemysłowych na ściśle określony teren. Ogólnie przez system CCTV rozumiemy ogól współistniejących w jednej sieci urządzeń do odbioru, przetwarzania, przekazywania oraz archiwizacji i wyświetlania obrazu oraz dźwięku w obiektach monitorowanych.

Nasz dział telewizji przemysłowej zajmuje się  przekazywaniem obrazów przeznaczonych dla określonego kręgu odbiorców w związku z ich działalnością naukową, badawczą, produkcyjną, po przez projektowanie, dostarczanie i instalowanie systemów CCTV w obiektach użyteczności publicznej, zakładach produkcyjnych, wysypiskach śmieci.

Aby zrozumieć jak działają elementy monitoringu przemysłowego, powinno się wszystkim wyjaśnić pojęcie telewizji przemysłowej zwanej w skrócie CCTV (od ang. Closed-circuit television, co oznacza w tłumaczeniu dosłownym – telewizja o zamkniętym obwodzie). W ogólnym znaczeniu działanie takich systemów polega na przekazywaniu obrazu w zamkniętym kręgu po przez sieć strukturalną lub udostępnianie jej określonym odbiorcom.

Działanie telewizji przemysłowej jest proste i bardzo stabilne. Sygnał odpowiedniej  kamery  przekazywany jest do urządzenia rejestrującego (rejestratora) a obraz odpowiednio analizowany i nagrywany na dysku twardym. W zależności od rodzaju oprogramowania rejestrującego. Rejestrator DVR  może równocześnie pełnić przykładowo rolę serwera Web. Dzięki temu obraz z kamer jest dostępny przez Internet czy choćby zdalnego sterowania poszczególnymi kamerami (dostępne tylko w kamerach obrotowych).

Przykładowe schematy telewizji CCTV 

Supportscreen tag