Firma Ignis to jeden z liderów na polskim rynku w zakresie nowoczesnych i skutecznych urządzeń gaśniczych, a także szerzej rozumianych systemów zabezpieczenia PPOŻ. Nasze przedsiębiorstwo jest w stanie dostarczyć swoim partnerom zaawansowanych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest szybkie i sprawne ugaszenie ognia w różnych warunkach. Do najczęściej wybieranych produktów należą dziś półstałe urządzenia gaśnicze (PUG), których głównym zadaniem jest umożliwienie doraźnej akcji gaśniczej, zanim na miejscu pojawią się wyspecjalizowane w tym zakresie służby.

Łatwość przenoszenia – elastyczność stosowania

Standardowo do grupy tego rodzaju urządzeń gaśniczych zalicza się urządzenia wodne, gazowe, pianowe. Mowa tu o tak zwanych czystych systemach gaśniczych, które zasilane są specjalnie opracowanymi mieszankami wyrzucanymi z dyszy urządzenia pod ciśnieniem. Zgodnie z obowiązującymi także w Polsce regulacjami PPOŻ, półstałe urządzenia gaśnicze znajdują się w wyznaczonych, łatwo dostępnych miejscach. Jeśli w obiekcie dojdzie do zaprószenia ognia, można sięgnąć do urządzeń i rozpocząć działania zmierzające do powstrzymania rozwoju płomieni. W wielu przypadkach wystarcza to, aby wyeliminować zagrożenie dla życia oraz mienia.

Półstałe urządzenia gaśnicze – gwarancja wysokiej jakości

Wieloletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy w stanie oddawać w ręce zamawiających tylko i wyłącznie sprawdzone modele gaśnic renomowanych producentów. Oprócz tego, możemy opracować i wdrożyć kompleksowe założenia ochrony przeciwpożarowej w danym miejscu, które będzie obejmować również inne elementy, w tym odpowiednie warianty stałych urządzeń gaśniczych (o ile ich montaż jest uzasadniony w konkretnym przypadku). Opcjonalny system sygnalizacji pożaru pozwoli przejść do akcji gaśniczej niezwłocznie po uruchomieniu alarmu.

Typowe zastosowania półstałych urządzeń gaśniczych

Jedną z najbardziej popularnych postaci są na dziś urządzenia zasilane halonem 1211 oraz innymi jego zamiennikami, w tym na przykład gazem FE-36 czy mgłą wodną. PUG składa się ze zbiornika ze środkiem gaśniczym odpowiedzialnym za gaszenie płomieni, rur rozprowadzających środek gaśniczy, automatycznego systemu uruchamiającego, . Ważne jest to, że półstałe urządzenia gaśnicze mogą bardzo efektywnie zabezpieczać nawet kilka pomieszczeń w obiekcie, co ogranicza koszty związane z zakupem odpowiednich gaśnic. Rozwiązania te są zawsze gotowe do użytku z uwagi na całkowitą niezależność od zewnętrznego zasilania w media. 

Supportscreen tag