Stałe urządzenia gaśnicze regulowane są przez szereg norm prawnych i specyfikacji technicznych. Jednym z najpopularniejszych rodzajów urządzeń są tryskacze, które określa się także jako najstarsze odmiany urządzeń gaśniczych. Coraz częściej zamiast tryskaczy wykorzystuje się urządzenia zraszaczowe, które umożliwiają kontrolowanie większych powierzchni, a zatem nie tylko docelowe miejsce ognia, ale także strefy oboczne. Dzięki temu znacznie zmniejsza się skala strat pożarowych. Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu towarów takich jak:

Stałe Urządzenia Gaśnicze

 • stałe urządzenia gaśnicze,
 • stałe urządzenia gaśnicze wodne,
 • stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe,
 • stałe urządzenia gaśnicze mgłowe,
 • stałe urządzenia gaśnicze gazowe,
 • stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne,
 • stałe urządzenia gaśnicze chloropochodne węglowodorów,
 • stałe urządzenia gaśnicze CO2,
 • stałe urządzenia gaśnicze pianowe.
 • Nasza firma zajmuje się projektowaniem, serwisem oraz wykonawstwem urządzeń przeciwpożarowych – dostarczaliśmy projekty i wykonawstwo dla takich obiektów jak zakłady produkcji, zakłady zwiększonego ryzyka, elektrownie czy elektrociepłownie. Podążając za skutecznością i efektywnością zmieniających się rozwiązań, zastępujemy tryskacze instalacjami zraszaczowymi, które cechują się znacznie wyższą skutecznością.

Stałe urządzenia gaśnicze


W wymiarze technicznym stałe urządzenia gaśnicze to takie rozwiązania, które są trwale związane z obiektem i przynależą do jego integralnej infrastruktury. Tym właśnie różnią się od równie powszechnych półstałych urządzeń gaśniczych, które mogą być przenoszone pomiędzy pomieszczeniami i zawsze są aktywowane ręcznie przez osoby podejmujące działania gaśnicze. Jeśli chodzi o stałe środki do gaszenia pożarów, ich aktywacja zachodzi najczęściej automatycznie w wyniku uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej. Może ono mieć związek z wykryciem zadymienia w pomieszczeniu.

Odgórne wytyczne w zakresie rozwiązań gaśniczych

Istotą działania tego typu instalacji jest to, że uruchamiają się one we wczesnym etapie rozwoju pożaru i – w niektórych przypadkach – są w stanie całkowicie zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Kwestią otwartą pozostaje szczegółowy sposób działania takich urządzeń. Mogą one bazować na wodzie lub parze wodnej bądź specjalnej mieszance chemicznej w postaci piany, aerozolu lub proszku. W przypadku systemów wodnych do najpowszechniej stosowanych należą wspomniane wyżej instalacje zraszaczowe lub tryskaczowe.

Stałe urządzenia gaśnicze dostosowane do uwarunkowań w obiekcie

Firma Ignis dokłada starań, aby proponować swoim kontrahentom systemy dopasowane do ich potrzeb – na przykład specyfiki wyposażenia i sprzętu znajdującego się w zabezpieczanych obiektach. W odniesieniu do pomieszczeń zawierających urządzenia elektroniczne, stosowanie zraszaczy lub tryskaczy nie wchodzi w grę. Należy więc zastosować rozwiązania wykorzystujące wymienione wcześniej mieszanki chemiczne o składzie gwarantującym brak szkodliwości dla sprzętów lub ograniczających tę szkodliwość do absolutnego minimum. Ustalenia w tym zakresie zawsze powinny opierać się na fachowym rozpoznaniu sytuacji i zdefiniowaniu potrzeb w aspekcie ochrony PPOŻ. Zajmą się tym nasi specjaliści, którzy zdobyli doświadczenie przy wielu projektach.

Bezpieczeństwo ludzi na pierwszym miejscu

Miejsca, w których instalowane są stałe urządzenia gaśnicze muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla przebywających w przestrzeni osób. Należy więc zapewnić im odpowiednie warunki – tak, aby możliwe było uniknięcie problemów zdrowotnych i ograniczenie ryzyka ewentualnych zatruć. Kwestie te określa szczegółowo § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

  Supportscreen tag