Regulowane są przez szereg norm prawnych i specyfikacji technicznych. Najpowszechniejszą formą Stałego Urządzenia Gaśniczego są tryskacze. Tryskacze są zarazem najstarszą odmianą wyposażenia budynku w urządzenia gaśnicze i najbardziej rozpowszechnione. Jednak ostatnio normy FM, NFPA czy niemieckie ich odmiany Vds polecają urządzenia zraszaczowe. Instalacje zraszaczowe są bardzo dobrą alternatywą tryskaczy, ponieważ można mieć nad nimi pełną kontrolę. Dają znacznie lepszą ochronę przed ryzykiem rozpowszechniania się ognia niż tryskacze, ponieważ można chronić nie tylko miejsce gdzie się pali ale również strefy oboczne co znacząco wpływa na końcowy efekt strat pożarowych.Nasza firma dostarcza

Stałe Urządzenia Gaśnicze

  • Stałe Urządzenia Gaśnicze Wodne

  • Stałe Urządzenia Gaśnicze Tryskaczowe
    • Stałe Urządzenia Gaśnicze

    • Stałe Urządzenia Gaśnicze Mgłowe

  • Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe
  • Stałe Urządzenia Gaśnicze na Gazy obojętne
  • Stałe Urządzenia Gaśnicze Chlrowcopochodne węglowodorów
  • Stałe Urządzenia Gaśnicze CO2
  • Stałe Urządzenia GaśniczePianowe

  Obecnie regulowane w Polsce przez Ustawę o ochronie przeciwpożarowej i jej podlegające wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Do tej pory nasze przedsiębiorstwo dostarczało projekty i wykonawstwo w branżach: elektrownie, elektrociepłownie, zakłady zwiększonego ryzyka, zakłady produkcji. Specjalizujemy się w projektowaniu instalacji zraszaczowych, które cechują się znacznie wyższą skutecznością niż tryskacze. Związane jest to z faktem iż instalacje zraszaczowe są każdorazowo dostosowane do ryzyka które zabezpieczają, ich skuteczność jest za każdym razem potwierdzana testami i obliczeniami. 

  Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i serwisem w/w urządzeń przeciwpożarowych