Stałe Urządzenia Gaśnicze Tryskaczowe -Urządzenia gaśnicze tryskaczowe przeznaczone do zwalczania pożarów w pierwszej fazie ich powstania, wyposażone zapasy wody. Pełnią  również rolę urządzeń alarmowych.

Główne elementy urządzenia tryskaczowego:

  • źródło [zbiornik, sieć] zaopatrzenia wodnego,
  • zestaw pompowy zaopatrujący o odpowiednim ciśnieniu,
  • sprężarka powietrza (w systemach powietrznym i mieszanym),
  • urządzenie kontrolno-alarmowe, nadzorujące gotowość urządzenia do akcji gaśniczej i alarmujące o wybuchu pożaru przewody rozdzielcze i rozprowadzające, na których umieszczone są tryskacze.W zależności od temperatury w pomieszczeniu, a więc od tego, czy jest czy nie jest ono ogrzewane w okresie zimowym, stosuje się różne systemy urządzeń tryskaczowych:
  • system wodny, jeżeli temperatura w pomieszczeniu nie spada poniżej +4oCsystem powietrzny, jeżeli temperatura w pomieszczeniu może być niższa od +4oC,
  • system zmienny, jeżeli temperatura w pomieszczeniu utrzymuje się poniżej +4oC przez osiem miesięcy w roku; polega on na tym, że w okresie niskiej temperatury sieć przewodów rozdzielczych i rozprowadzających wypełniona jest sprężonym powietrzem, a w okresie cieplejszym wodą (system niezalecany w Polsce),
  • system mieszany – w obiektach, w których są pomieszczenia ogrzewane i nieogrzewane; część sekcji tryskaczowych wypełniona jest w tym systemie powietrzem, a część wodą.

Supportscreen tag