Projekt instalacji zabezpieczeń przeciwpożarowych w nowo budowanej kruszarkowni odpadów niebezpiecznych SARPI Dąbrowa Górnicza

Zadanie polega na zaprojektowaniu instalacji gaszenia oraz detekcji Projekt obejmuje branże: – przeciwpożrową – elektryczną – automatyka pożarowa Zakres: – Stałe Urządzenie Gaśnicze wodno-pianowe – zasilanie w pianę i wodę – Instalacja detekcji i sterowania pożarem – Instalacja oddymiania – Dla

Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego i Dokumentacji Zabezpieczenia przed wybuchem dla LOTOS Petrobaltic

W dniu wczorajszym nasz dział bezpieczeństw podpisał umowę na wykonie: Aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Dokumentacji Zabezpieczenia przed Wybuchem dla firmy LOTOS Petrobaltic. Zadanie polega na weryfikacji stanu ochrony przeciwpożarowej w firmie, stref wybuchowych oraz systemów zabezpieczeń

Supportscreen tag