Projekt instalacji zabezpieczeń przeciwpożarowych w nowo budowanej kruszarkowni odpadów niebezpiecznych SARPI Dąbrowa Górnicza

Zadanie polega na zaprojektowaniu instalacji gaszenia oraz detekcji Projekt obejmuje branże: – przeciwpożrową – elektryczną – automatyka pożarowa Zakres: – Stałe Urządzenie Gaśnicze wodno-pianowe – zasilanie w pianę i wodę – Instalacja detekcji i sterowania pożarem – Instalacja oddymiania – Dla

Supportscreen tag