Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego i Dokumentacji Zabezpieczenia przed wybuchem dla LOTOS Petrobaltic

W dniu wczorajszym nasz dział bezpieczeństw podpisał umowę na wykonie: Aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Dokumentacji Zabezpieczenia przed Wybuchem dla firmy LOTOS Petrobaltic. Zadanie polega na weryfikacji stanu ochrony przeciwpożarowej w firmie, stref wybuchowych oraz systemów zabezpieczeń

Supportscreen tag