Ochrona przeciwpożarowa zakładów przemysłowych

to bardzo skomplikowany i pracochłonny proces, któr głownie związany jest z procedurami, doświadczeniem i świadomością pracowników, ale też z urządzeniami, które dostarczamy w postaci projektu z realizacją pod klucz, min:

 • Stałe Urządzenia Gaśnicze w zakładach przemysłowych

 • Projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych wsparte wizualizacją 3D i animacją pożaru
 • Systemami przeciwpożarowymi do zabezpieczenia przeciwpożarowego taśmociągów
 • Systemami zabezpieczeń przeciwpożarowych hal magazynowych i produkcyjnych, maszyn i urządzeń

  • System mgłowy IGINIS do zabezpieczenia przeciwpyłowego i przeciwwybuchowego
  •  

Aby można było mówić, o tym że potrzeby klienta są zaspokajane w zupełności dostarczamy również technologię związaną z teletechniką

 • Instalacja detekcji pożaru

 • Instalacje CCTV
 • Instalacje Kontroli Dostępu
 • Instalacje sieci strukturalnej

Zadania realizujemy od fazy projektów do fazę odbiorów i testów instalacji u klienta przy wsparciu nowoczesnych technologii w branży ochrony przeciwpożarowej min.

instalacje tryskaczowe, zraszaczowe, mgłowe, gazowe i pianowe.  

Korzystamy jedynie ze sprawdzonych i przetestowanych standardów, wszystkie nasze urządzenia posiadają certyfikaty.


Technologiczne Obszary działania

Stałe Urządzenia Gaśncize

Stałe Urządzenia Gaśncize

Systemy Detekcji Pozaru

Systemy Detekcji Pozaru

Symulacje Przeciwpożarowe

Symulacje Przeciwpożarowe

Doradztwo przeciwpożarowe

Doradztwo przeciwpożarowe