Ochrona przeciwpożarowa zakładów przemysłowych

to bardzo skomplikowany i pracochłonny proces, któr głownie związany jest z procedurami, doświadczeniem i świadomością pracowników, ale też z urządzeniami, które dostarczamy w postaci projektu z realizacją pod klucz, min:

 • Stałe Urządzenia Gaśnicze w zakładach przemysłowych

 • Projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych wsparte wizualizacją 3D i animacją pożaru
 • Systemami przeciwpożarowymi do zabezpieczenia przeciwpożarowego taśmociągów
 • Systemami zabezpieczeń przeciwpożarowych hal magazynowych i produkcyjnych, maszyn i urządzeń

  • System mgłowy IGINIS do zabezpieczenia przeciwpyłowego i przeciwwybuchowego
  •  

Aby można było mówić, o tym że potrzeby klienta są zaspokajane w zupełności dostarczamy również technologię związaną z teletechniką

 • Instalacja detekcji pożaru

 • Instalacje CCTV
 • Instalacje Kontroli Dostępu
 • Instalacje sieci strukturalnej

Zadania realizujemy od fazy projektów do fazę odbiorów i testów instalacji u klienta przy wsparciu nowoczesnych technologii w branży ochrony przeciwpożarowej min.

instalacje tryskaczowe, zraszaczowe, mgłowe, gazowe i pianowe.  

Korzystamy jedynie ze sprawdzonych i przetestowanych standardów, wszystkie nasze urządzenia posiadają certyfikaty.


Technologiczne Obszary działania

Stałe Urządzenia Gaśncize

Stałe Urządzenia Gaśncize

Systemy Detekcji Pozaru

Systemy Detekcji Pozaru

Symulacje Przeciwpożarowe

Symulacje Przeciwpożarowe

Doradztwo przeciwpożarowe

Doradztwo przeciwpożarowe

Supportscreen tag