Pożary składowisk stają się olbrzymim problemem społecznym

Tylko na naszym blogu przynajmniej kilka razy w tygodniu piszemy o  pożarze składowiska odpadów. Tym razem w powiecie koneckim w Fałkowie parę dni temu doszło do pożaru składowiska odpadów. Jak donosi Echo Dnia produkty spalania dały mocno w kość mieszkańcom, którzy nie mogli już wytrzymać smrodu i zaalarmowali ochronę środowiska. 

Poniżej mogą Państwo zapoznać się co min zawierają śmieci, co się dostaje do środowiska

Składnik

Popioły

Pyły

Norma C

Norma HWA

kadm (Cd)

2-8

218-302

20

50

arsen (As)

19-23

43-47

50

50

bar (Ba)

1275-1760

1619-1900

2000

20.000

chrom (Cr)

235-296

434-714

800

5000

miedź (Cu)

669-3212

600-779

500

5000

rtęć (Hg)

0,03-0,2

2-10

10

50

molibden (Mo)

5-11

17-31

200

5000

nikiel (Ni)

40-86

60-114

500

5000

ołów (Pb)

1086-1637

5762-6094

600

5000

antymon (Sb)

28-58

260-361

50

selen (Se)

0,4-0,5

11-12

50

cyna (Sn)

62-77

547-891

300

5000

wanad (V)

40-52

31-45

5000

cynk (Zn)

1239-2125

13.453-14.864

3000

20.000

tal (Tl)

10-60

50

kobalt (Co)

35

5000

dioksyny (PCDD)

ppw

0,4

50

furany (PCDF)

ppw

0,3

50

PCDD/PCDF w TEQż

ppw

15.000 ng/kg

Bilans metali ciężkich powstałych po spalaniu odpadów i ich emisja do środowiska

PIERWIASTEK

FRAKCJA PALNA

(ppm)

żUżEL, POPIÓł

(kg na tydzien)

POPIÓłŁ LOTNY (PYłY)

(kg na tydzien)

CZąSTKI WYEMITOWANE

(kg na tydzien)

srebro Ag

3

2

3

1

glin Al

9000

3000

2400

60

bar Ba

170

90

30

3

wapn Ca

9800

2500

460

90

kadm Cd

9

3

1

4

kobalt Co

3

4

2

0.05

chrom Cr

55

32

23

2

miedź Cu

350

28

10

8

żelazo Fe

2300

990

480

34

rtęć Hg

1.2

0.02

0.02

~1

potas K

1300

390

240

~50

lit Li

2

1

1

~0.1

magnez Mg

1600

790

190

26

mangan Mn

130

190

30

6

sód Na

4500

510

320

370

nikiel Ni

22

13

36

1

ołów Pb

330

110

140

370

antymon Sb

45

7

7

9

cyna Sn

20

25

25

40

cynk Zn

780

340

200

460

Źródło: “SPALANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH – bankructwo wszystkich mitów”; Darek Szwed, Piotr Rymarowicz, Federacja Zielonych – Kraków Federacja Zielonych – Oświęcim; http://www.zb.eco.pl/inne/spalarni/spala.htm, 

“- Śmierdzi bardzo mocno. Fachowcy mówili, że nie ma zagrożenia jednak nikt nie jest zadowolony i nie czujemy się pewni. Siedząc w domu się tego nie czuje, ale jak się wyjdzie na zewnątrz to przy niesprzyjającym wietrze zapach jest naprawdę nie przyjemny – mówił nam we wtorek jeden z mieszkańców Fałkowa. Mieszkańcy w większości zastosowali się do apeli służb, które zaleciły zamknięcie okien i w miarę możliwości ograniczenie do minimum przebywania na zewnątrz”

“Akcja gaśnicza nadal trwa – 24.07.2019


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Supportscreen tag