Mgłowe systemy gaszenia

Systemy mgły wodnej stają się coraz bardziej popularną alternatywą dla systemów gaszenia dwutlenkiem węgla. Dzięki dostępnym systemom niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia, systemy mgły wodnej mogą gasić wszystko. Zastosowanie jest bardzo różnicowane od  mgły tłumiącej ogień po zastąpienie tradycyjnych systemów tryskaczowych. 

Jeśli systemy CO2 są niebezpieczne, jaka jest alternatywa dla nich? Co możemy zastosować w ich miejsce? Cóż, to prowadzi nas do punktu, w którym mówimy o systemach mgły wodnej. Systemy mgły wodnej to jedna technologia, która może zastąpić Systemy CO2. Jeśli nigdy nie słyszałeś o systemie mgły wodnej, systemy mgły wodnej wyrzucają wodę zazwyczaj pod wysokim ciśnieniem przez wyspecjalizowane dysze, aby utworzyć mgłę lub nawet mgiełkę w przestrzeni i ta mgła ma pewne właściwości, które pomagają jej gasić pożary, postaramy się wyjaśnić jak  systemy mgły wodnej powodują powstawanie bardzo małych kropel w przestrzeni lub wokół rzeczy, które chronią.

CO TO JEST MGŁA WODNA?
Systemy gaszenia są zazwyczaj definiowane przez ich ciśnienie, dlatego używamy standardu NFPA 750. To standard dla systemów z mgłą wodnej, w tej normie oferują one systemy niskiego ciśnienia, pośrednie i wysokie. Tak więc systemy niskiego ciśnienia działają przy tych samych ciśnieniach, na których działają tryskacze.

Ciśnienie pośrednie wynosi od 175 psi do 500 psi, a następnie systemy wysokiego ciśnienia, 500 psi i więcej. Tak więc system mgły wodnej o najwyższym ciśnieniu, jaki znam, to ciśnienie około 2300 psi, a więc tak naprawdę system wysokiego ciśnienia – specjalistyczne rury lub przewody, które są do tego używane. Obecnie istnieją różnice między systemami mgły wodnej a wielkością kropelek, które wytwarzają, więc zazwyczaj im mniejsza wielkość kropli wody, tym lepiej dla tłumienia ognia. Większe kropelki mogą działać szybciej w przypadku pożarów o niższych temperaturach.


RODZAJE DYSZ I WODY
Dysze mogą być typu zalewowego, który jest otwarty przez cały czas, a więc, gdy woda do niego wpłynie, automatycznie rozpocznie gaszenie w całej strefie. Dysze z detektorem termicznym miałyby w sobie mały element termiczny, a gdy dostanie się do niego ciepło, tak jak zraszacz, pękłoby i umożliwił przepływ wody.


WARIACJA W ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W WODĘ
Większość systemów mgły wodnej wykorzystuje dwie rzeczy. Używają rur ze stali nierdzewnej, ponieważ nie chcemy mieć późniejszych problemów z zatykaniem się dysz. Jakakolwiek rdza lub cząstki w systemie rurociągów dostaną się do dysz i je zatkają, a my tego nie chcemy. W zależności od rodzaju systemu możemy korzystać z zasilania z sieci, ze zbiornika. Jednak kluczowe dla systemów mgły wodnej ma rodzaj użytej stali do rurociągów. 


ROZMIAR KROPEL

Gdy przyjrzymy się rozmiarom kropel dla systemów z mgłą wodną, jednym z punktów odniesienia jest to, że krople powinny mieć średnicę mniejszą niż 1000 mikronów. Aby system mógł zostać uznany za mgłę wodną, musi mieć krople mniejsze niż 1000 mikronów, czyli grubość 1 mm. Większość systemów tryskaczowych ma wielkość kropel wytwarzanych około 5000 mikronów, a mgła wodna jest mniejsza niż 1000. Systemy mgły wodnej o średnim ciśnieniu wytwarzają około 300, może nawet 500 mikronów, a następnie układy wysokociśnieniowe o średnicy około 50, może 100, 150 mikronów, a więc koncepcja mgły wodnej polega na pobraniu danej objętości wody i rozbijaniu jej na mniejsze i mniejsze pakiety. Kiedy to robimy, zwiększamy powierzchnię działania dostępnej wody.


DLACZEGO MGŁA WODNA?
Widzimy, że mgła wodna jest najlepszym środkiem gaśniczym z tych trzech powodów. Jest to bezpieczna alternatywa dla systemu gaśniczego z dwutlenkiem węgla. To jeden z głównych powodów, dla których warto z niej korzystać. Widzimy wielu ludzi, którzy, jeśli mają wybór między mgłą wodną a dwutlenkiem węgla, a mają aktywny dział bezpieczeństwa i dbają o bezpieczeństwo swojego personelu, system mgły wodnej będzie ich wyborem jednym z lepszych jakie mogą dokonać. Widzimy  firmy z istniejącymi systemami CO2, które wyrywają klapy, poza tym gaszenie CO2 wykorzystuje tylko index tlenowy do gaszenia. Ograniczenie w postaci użytego środka jest sporym ograniczeniem dla tych systemów. Systemy Mgły Wodnej są  ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych systemów gaszenia. Możemy więc zastosować system mgły wodnej i zorganizować go w taki sposób, abyśmy mogli zastąpić konwencjonalny system tryskaczowy systemem zraszania mgłą wodną, więc widzimy, że czasami dzieje się to w budynkach, i szczerze mówiąc, coraz więcej producentów opracowuje więcej zastosowań.

Różnice pomiędzy systemem gaszenia CO2 a mgłą wodną mogą Państwo zaobserwować na poniższym filmie

Różne rodzaje mgły wodnej, poniżej film z prób dysz mgłowych w naszym laboratorium. 

Supportscreen tag