Powszechnie znane techniki generowania mgły wodnej

Od momentu kiedy technologia mgły wodnej zaczęła się rozwijać przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną przeciwpożarową prześcigają się między Sobą w jakości produkowanych głowic mgłowych i systemów. Różne atrybuty fizyczne strumieni mgły wymagane do różnych przeznaczeń a nietrafny ich dobór może przynieść efekt przeciwny od zamierzonego np. zintensyfikować pożar, zwiększyć zagrożenie, utrudnić Więcej…

Klasyfikacja systemów mgłowych

Podstawowym wyróżnikiem w ramach firm zajmujących się technologiami wytwarzania mgły wodnej jest kwestia sposobu jej generowania. Istnieje kilka sposobów generowania mgły wodnej: Połączenie dwóch strumieni wody i powietrza o różnych parametrach wyjściowych: mgła wodna generowana z wody o niskim ciśnieniu i powietrzu o niskim ciśnieniu (systemy niskociśnieniowe); mgła wodna generowana Więcej…

SYSTEMY MGŁOWE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

Historia systemów mgłowych Wysoka efektywność halonów w gaszeniu pożarów, niski koszt i niska toksyczność, spowodowały bardzo szybką ich ekspansję na rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych. W XX w. zwłaszcza w ostatnich 30 latach halony były powszechnie stosowane w urządzeniach przeciwpożarowych ponieważ panowała opinią, że są zupełnie nieszkodliwe. W 1974 roku dwaj naukowcy Więcej…

Systemy Mgły Wodnej czym są?

Mgłowe systemy gaszenia Systemy mgły wodnej stają się coraz bardziej popularną alternatywą dla systemów gaszenia dwutlenkiem węgla. Dzięki dostępnym systemom niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia, systemy mgły wodnej mogą gasić wszystko. Zastosowanie jest bardzo różnicowane od  mgły tłumiącej ogień po zastąpienie tradycyjnych systemów tryskaczowych.  Jeśli systemy CO2 są niebezpieczne, jaka Więcej…

Normalizacja środków gaśniczych w świetle prawa polskiego

Normalizacja środków gaśniczych w świetle prawa polskiego Pod pojęciem środków gaśniczych należy rozumieć wszelkiego rodzaju środki chemiczne, które podawane przy użyciu stosownej metody i z odpowiednią intensywnością oraz ich odpowiednią ilością są wstanie ugasić pożar. Podstawowym podziałem środków gaśniczych jest pokazany w tabeli nr 1 czyli ze względu na klasę Więcej…

Przebieg procesu spalania ze względu na rodzaj paliwa

Każdy proces spalania możemy podzielić na dwa typy: Spalanie płomieniowe: nazywane spalaniem homogenicznym, który jest procesem charakteryzującym się powstawaniem widocznego płomienia i przebiega nad powierzchnią pirolizy. Przeważnie jest charakterystyczne dla gazów, ciał stałych i cieczy. Spalanie bezpłomieniowe – nazywane heterogenicznym jest typem spalania charakteryzującym się przebieganiem w minimalnej ilości tlenu, Więcej…

Spalanie i pożar, podział i klasyfikacje.

Nasze rozważania dotyczące pożaru powinniśmy rozpocząć od definicji spalania. Termin spalanie odnosi się zwykle do reakcji związanej z wydzielaniem ciepła, chemicznej pomiędzy jakąś substancją i tlenem. Spalanie często utożsamiane jest z utlenianiem, jednak nie każdy proces utleniania jest jednocześnie procesem spalania.[1] Proces spalania zobrazowano na schemacie nr 1 w postaci Więcej…

Supportscreen tag