Historia powstania systemów mgłowych.

Wysoka efektywność halonów w gaszeniu pożarów, niski koszt i niska toksyczność, spowodowały bardzo szybką ich ekspansję na rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych. W XX w. zwłaszcza w ostatnich 30 latach halony były powszechnie stosowane w urządzeniach przeciwpożarowych ponieważ panowała opinią, że są zupełnie nieszkodliwe. W 1974 roku dwaj naukowcy S. Rowland i Czytaj dalej…

Powszechnie znane techniki generowania mgły wodnej

Od momentu kiedy technologia mgły wodnej zaczęła się rozwijać przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną przeciwpożarową prześcigają się między Sobą w jakości produkowanych głowic mgłowych i systemów. Różne atrybuty fizyczne strumieni mgły wymagane do różnych przeznaczeń a nietrafny ich dobór może przynieść efekt przeciwny od zamierzonego np. zintensyfikować pożar, zwiększyć zagrożenie, utrudnić Czytaj dalej…

Klasyfikacja systemów mgłowych

Podstawowym wyróżnikiem w ramach firm zajmujących się technologiami wytwarzania mgły wodnej jest kwestia sposobu jej generowania. Istnieje kilka sposobów generowania mgły wodnej: Połączenie dwóch strumieni wody i powietrza o różnych parametrach wyjściowych: mgła wodna generowana z wody o niskim ciśnieniu i powietrzu o niskim ciśnieniu (systemy niskociśnieniowe); mgła wodna generowana Czytaj dalej…

SYSTEMY MGŁOWE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

Historia systemów mgłowych Wysoka efektywność halonów w gaszeniu pożarów, niski koszt i niska toksyczność, spowodowały bardzo szybką ich ekspansję na rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych. W XX w. zwłaszcza w ostatnich 30 latach halony były powszechnie stosowane w urządzeniach przeciwpożarowych ponieważ panowała opinią, że są zupełnie nieszkodliwe. W 1974 roku dwaj naukowcy Czytaj dalej…

Systemy Mgły Wodnej czym są?

Mgłowe systemy gaszenia Systemy mgły wodnej stają się coraz bardziej popularną alternatywą dla systemów gaszenia dwutlenkiem węgla. Dzięki dostępnym systemom niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia, systemy mgły wodnej mogą gasić wszystko. Zastosowanie jest bardzo różnicowane od  mgły tłumiącej ogień po zastąpienie tradycyjnych systemów tryskaczowych.  Jeśli systemy CO2 są niebezpieczne, jaka Czytaj dalej…

Normalizacja środków gaśniczych w świetle prawa polskiego

Normalizacja środków gaśniczych w świetle prawa polskiego Pod pojęciem środków gaśniczych należy rozumieć wszelkiego rodzaju środki chemiczne, które podawane przy użyciu stosownej metody i z odpowiednią intensywnością oraz ich odpowiednią ilością są wstanie ugasić pożar. Podstawowym podziałem środków gaśniczych jest pokazany w tabeli nr 1 czyli ze względu na klasę Czytaj dalej…

Środki gaśnicze i ich podział ze względu na grupę pożaru

Środki gaśnicze i ich podział ze względu na grupę pożaru Podstawowym środkiem do walki z pożarami jest woda. Wybór jest dość oczywisty ponieważ woda jest ogólno dostępna, tania i ma bardzo dobre właściwości odbierania ciepła z otoczenia, zależne jest to od takich warunków jak jej temperatura, ciśnienie. Przykładowo 1 kg Czytaj dalej…

Przebieg procesu spalania ze względu na rodzaj paliwa

Każdy proces spalania możemy podzielić na dwa typy: Spalanie płomieniowe: nazywane spalaniem homogenicznym, który jest procesem charakteryzującym się powstawaniem widocznego płomienia i przebiega nad powierzchnią pirolizy. Przeważnie jest charakterystyczne dla gazów, ciał stałych i cieczy. Spalanie bezpłomieniowe – nazywane heterogenicznym jest typem spalania charakteryzującym się przebieganiem w minimalnej ilości tlenu, Czytaj dalej…

Supportscreen tag